مرکز امام خمینی (ره) رودسر
 اربعین سرور سالار شهیدان امام حسین ( ع )  تسلیت باد
    

کارگاه کارگاه فناوری اطلاعات پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه فناوری اطلاعات استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

كارور عمومي رايانه شخصي

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه