مرکز امام خمینی (ره) رودسر
نوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهایتان مبارک باد
    

نشست مدیرعامل شرکت بین المللی طلیعه عمار با ریاست فنی و حرفه ای شهرستان رودسر

۹ دی ۱۳۹۷ 66

در راستای حمایت از ایجاد بستر اشتغال در شهرستان رودسر نشست مدیر عامل شرکت بین المللی طلیعه عمار به عنوان یکی از خیرین برجسته استان با ریاست فنی و حرفه ای شهرستان رودسر به گزارش روابط عمومی فنی و حرفه ای شهرستان رودسر مدیر عامل شرکت بین المللی طلیعه عمار به عنوان یکی از خیرین برجسته استانی به دعوت ریاست فنی و حرفه ای رودسردر اداره فنی و حرفه ای حضور یافت. ودر خصوص روند اجرای مهارت آموزی در شهرستان تبادل نظر گردید. در این نشست مهندس اکبرپور بازرگانی مدیر عامل شرکت بین المللی طلیعه عمار مهارت آموزی را بازوی توانمند اشتغال زایی در کشور دانست . و بیان داشت فنی و حرفه ای با داشتن امکانات به روز می تواند به ایجاد اشتغال جوانان در شهرستان کمک کند . در ادامه این نشست ضمن بازدید از کارگاهها ی آموزشی مقرر گردید با نشست با مدیر کل محترم فنی و حرفه ای استان شرایط حضور این شرکت به عنوان خیر در سازمان فراهم گردد.

نشست مدیرعامل شرکت بین المللی طلیعه عمار با ریاست فنی و حرفه ای شهرستان رودسر