مرکز امام خمینی (ره) رودسر
نوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهایتان مبارک باد
    

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین ریاست اداره فنی و حرفه ای و صندوق کارآفرینی امید

۹ دی ۱۳۹۷ 62

انعقاد تفاهمنامه همکاری فی مابین ریاست اداره فنی و حرفه ای و ریاست صندوق کارآفرینی امید در دفترریاست فنی و حرفه شهرستان رودسر در راستای رفع موانع و ارائه پیشنهادات کاربردی جهت برقراری دوره های مهارتی اشتغال زا ویژه متقاضیان تسهیلات اشتغال و کارآفرینی برگزار گردید که دراین جلسه موارد ذیل مصوب گردید 1-مقرر گردید جهت پیشبرد اهداف مشخص دو مجموعه کارشناسی به عنوان رابط از سوی صندوق کارآفرینی امید شهرستان معرفی گردد. 2-مقرر گردید برنامه ریزی برگزاری دوره های آموزشی هدف دار در 4 بخش شهرستان با دوره های آموزشی نیازسنجی شده در هر بخش از سوی صندوق کارافرینی امید شهرستان صورت پذیرفته و سپس اداره فنی و حرفه ای جهت برنامه ریزی آموزشی اقدام نماید. 3-مقرر گردید در اجرای طرح همیاران مهارتی روستای هدف ، از سوی دواداره مشخص شود و برنامه ریزی جهت حضور دو مجموعه صورت پذیرد. 4-مقرر گردید افراد واجد شرایط آموزش دیده جویای کار آفرینی و اشتغال زایی جهت دریافت تسهیلات اشتغال زا و پشتیبانی به صندوق کارآفرینی بصورت مکتوب معرفی گردند. 5-مقرر گردیدبرای افراد متقاضی وام اشتغال ،دوره آموزشی کارآفرینی با معرفی از سوی صندوق کارآفرینی امید شهرستان توسط اداره فنی و حرفه ای صورت گیرد. 6-مقرر گردید تسهیلات پشتیبانی و کارآفرینی برای متقاضیان تاسیس آموزشگاه آزاد براساس اعبارات از سوی صندوق کارآفرینی امید صورت پذیرد. 7-مقرر گردید در راستای دستور فرماندارمحترم ، کمیته کلنیک اشتغال زایی راه اندازی و موانع و مشکلات کارآفرینان بررسی و رفع گردد. 8- مقرر گردید در راستای دستور فرماندار محترم طرح استاد شاگردی (کارآموزی در محیط کار واقعی) با برنامه ریزی مدون در سال 97 اجرایی گردد.

انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین ریاست اداره فنی و حرفه ای و صندوق کارآفرینی امید