مرکز امام خمینی (ره) رودسر

ثبت نام اینترنتی آزمون

۲۸ مهر ۱۳۹۷ 48

ثبت نام اینترنتی پنجمین مرحله آزمون متقاضیان صنعت ساختمان، تفاهمنامه های صنایع دستی، فرش و... در سال 1397 آغاز و تا ساعت 24:00 هفدهم مهر ماه ادامه می یابد. پنجمین مرحله آزمون سنجش مهارت در حوزه های صنعت ساختمان، تفاهم نامه های (صنایع دستی، فرش و نان و غله و... ) سال 1397، در بیست و هفتم مهر ماه سال جاری برگزار می شود. یوسفی رئیس اداره فنی و حرفه ای شهرستان رودسر درخصوص نحوه ثبت نام متقاضیان در بخش های صنعت ساختمان، تفاهم نامه های(صنایع دستی، فرش و نان و غله و... ) تصریح کرد: داوطلبان با مراجعه به سایت http://advari.irantvto.ir پس از خرید کارت اعتباری می توانند در حرفه مورد نظر خود ثبت نام نمایند. وی گفت آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان بخش های صنعت ساختمان، تفاهم نامه ها (صنایع دستی، فرش و نان و غله و...) بایستی پس از ثبت نام با مراجعه به سامانه http://advari.irantvto.ir با درج شناسه پرداخت و شماره پرونده، و یا با درج مشخصات فردی، کارت ورود به جلسه آزمون را دریافت نمایند. وی افزود: داوطلبان پس از شرکت در آزمون کتبی و کسب نمره قبولی براساس برنامه زمانبندی اعلام شده از سوی اداره برای شرکت در آزمون عملی فراخوان میشوند.

ثبت نام اینترنتی آزمون