مرکز امام خمینی (ره) رودسر
هفته مشاغل گرامی باد    

نشست ریاست فنی و حرفه ای با اعضای شورای شهر رودسر

۵ بهمن ۱۳۹۶ 85

:رییس فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در نشست با اعضای شورای شهر رودسر مطرح کرد  
.رسالت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور آموزش های مهارتی است که منجر به اشتغال پایدار و مولد در جامعه است 
حدود 76 آموزشگاه آزاد در رشته های مختلف در شهرستان رودسر مشغول به فعالیت می باشند
بیش از ۶۰ درصد کارآموزان جویای کار درسال ۹۶ وارد بازار کار شدند
 دوره های آموزشی سرای محلات رودسر با اولویت محلات کم برخوردار از امکانات شهری می تواند در شهر رودسر اجرایی شود
طرح سرای محله با ۵۰ درصد تخفیق آموزش را محیا و اجرایی می کند
 ایجاد شرایط ویژه آموزشی برای کارکنان و خانواده های پرسنل شهرداری
ایجاد مکانی مناسب جهت برگزاری نمایشگاه دائم و عرضه محصولات صنایع دستی
تقدیر از برگزیدگان و نخبگان مهارتی استانی و کشوری

نشست ریاست فنی و حرفه ای  با اعضای شورای شهر رودسر