مرکز امام خمینی (ره) رودسر
نوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهایتان مبارک باد
    

سخن رئیس مرکز

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 557

با توجه به نقش و اهمیت آموزش مهارت های روستایی، فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در راستای توانمند سازی و افزایش مهارت نیروی انسانی در بخش روستایی و همچنین توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی ، برنامه هایی را به منظور توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای معطوف به ایجاد شغل در مناطق روستایی و کمک به ایجاد فرصت شغلی جدید و احیا مشاغل خانگی روستاییان تدوین کرده و در حال اجراست. شهرستان رودسر با توجه به شرایط محیطی و بومی در زمینه آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به روستاییان فعال می باشد و هدف از این آموزش ها این است که نیروهای فعال کار روستاها پس از کسب مهارت بجای نیاز به مهاجرت به سایرمناطق بتوانند با توجه به پتانسیل های موجود در خود روستاها مشغول به فعالیت های پایدار شوند. وی گفت: از جمله رویکرد های سازمان در آموزش روستایی، ايجاد پايگاه‌هاي آموزشي در مركز دهستانها ، نيازسنجي آموزشي مشاغل و حرفه‌هاي روستايي، بهره‌گيري از مربيان كشاورزي مراكز در آموزش روستايي ، ايجاد مركز تخصصي كشاورزي منطقه‌اي، تهيه استانداردهاي مهارت روستايي بومي و محلي و اهميت دادن كارآفريني روستايي می باشد. و از نظر ارائه خدمات آموزشی در مقایسه با ارائه خدمات آموزشی در مراکز ثابت سازمان، این دوره ها مدت زمان کوتاه تری داشته و با در نظر گرفتن میانگین سواد در مناطق محروم، این گونه آموزش ها از زبان ساده تری برخوردار بوده و کاربردی تر هستند. در ارتباط با عملکرد آموزش فنی و حرفه ای شهرستان در سال ۹۶ در زمینه آموزش های روستایی لازم بذکر است که با توجه به سیاست های اتخاذ شده توسط اداره کل فنی و حرفه ای استان به لطف خدا و همیاری و تلاش همکاران ،اداره فنی و حرفه ای شهرستان روسرموفق به ارائه عملکردی صددرصدی تعهدات آموزشی شهرستان را انجام داده است که در این راستا دوره های مختلفی به ویژه در منطق محروم برای روستائیان انجام گرفت که خوشبختانه در ایام عید با تولیدات صنایع دستی توانستند با حضور گردشگر در روستا درآمد خوبی کسب نمایند و بازخورد بسیار خوبی در این زمینه داشت. که این طرح در سال ۹۷ با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت. انشالله در سال ۹۷ با هم افزایی دیگر ادارات و پشتیبانی مسئولین ارشد شهرستانی و استانی با توجه به نیاز سنجی هایی که هرساله در این بخش صورت میگیرد و لزوم بالا بردن سطح آموزش های مهارتی، و توجه به بازار مصرف و شرایط اقلیمی و در خواست متقاضیان، بتوانیم در زمینه افزایش مهارت روستاییان و ارائه آموزش هایی که به ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بیانجامد مؤثرتر عمل نماییم. هادی یوسفی رئیس فنی و حرفه ای شهرستان رودسر 97/10/09

با توجه به نقش و اهمیت آموزش مهارت های روستایی،  فنی و حرفه ای شهرستان رودسر در راستای توانمند سازی و افزایش مهارت نیروی انسانی در بخش روستایی و همچنین توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی ، برنامه هایی را به منظور توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای معطوف به ایجاد شغل در مناطق روستایی و کمک به ایجاد فرصت شغلی جدید و احیا مشاغل خانگی روستاییان تدوین کرده و در حال اجراست.
 شهرستان رودسر با توجه به شرایط محیطی و بومی در زمینه آموزش مهارت های فنی و حرفه ای به روستاییان فعال می باشد و هدف از این آموزش ها این است که نیروهای فعال کار روستاها پس از کسب مهارت بجای نیاز به مهاجرت به سایرمناطق بتوانند با توجه به پتانسیل های موجود در خود روستاها مشغول به فعالیت های پایدار شوند.
وی گفت: از جمله رویکرد های سازمان در آموزش روستایی، ايجاد پايگاه‌هاي آموزشي در مركز دهستانها ، نيازسنجي آموزشي مشاغل و حرفه‌هاي روستايي، بهره‌گيري از مربيان كشاورزي مراكز در آموزش روستايي ، ايجاد مركز تخصصي كشاورزي منطقه‌اي، تهيه استانداردهاي مهارت روستايي بومي و محلي و اهميت دادن كارآفريني روستايي می باشد. و از نظر ارائه خدمات آموزشی در مقایسه با ارائه خدمات آموزشی در مراکز ثابت سازمان، این دوره ها مدت زمان کوتاه تری داشته و با در نظر گرفتن میانگین سواد در مناطق محروم، این گونه آموزش ها از زبان ساده تری برخوردار بوده و کاربردی تر هستند.
در ارتباط با عملکرد آموزش فنی و حرفه ای شهرستان در سال ۹۶ در زمینه آموزش های روستایی لازم بذکر است که با توجه به سیاست های اتخاذ شده توسط اداره کل فنی و حرفه ای استان  به لطف خدا و همیاری و تلاش همکاران ،اداره فنی و حرفه ای شهرستان روسرموفق به ارائه عملکردی  صددرصدی تعهدات آموزشی شهرستان را انجام داده است که در این راستا دوره های مختلفی به ویژه در منطق محروم برای روستائیان انجام گرفت که خوشبختانه در ایام عید با تولیدات صنایع دستی توانستند با حضور گردشگر در روستا درآمد خوبی کسب نمایند و بازخورد بسیار خوبی در این زمینه داشت. که این طرح در سال ۹۷ با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.
انشالله در سال ۹۷ با هم افزایی دیگر ادارات و پشتیبانی مسئولین ارشد شهرستانی و استانی با توجه به نیاز سنجی هایی که هرساله در این بخش صورت میگیرد و لزوم بالا بردن سطح آموزش های مهارتی، و توجه به بازار مصرف و شرایط اقلیمی و در خواست متقاضیان، بتوانیم در زمینه افزایش مهارت روستاییان و ارائه آموزش هایی که به ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بیانجامد مؤثرتر عمل نماییم.