مرکز امام خمینی (ره) رودسر
هفته مشاغل گرامی باد    

استاندارد های آموزشی

۱۸ مهر ۱۳۹۵ 1961

جهت دانلود آخرین ویرایش فهرست استانداردهای مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای از لینک زیر می توانید استفاده کنید.

دانلود آخرین ویرایش فهرست استانداردهای مهارت

جهت دانلود محتوای استانداردها نیز می توانید به آدرس سایت سازمان

از طریق این لینک 

مراجعه نمائید