مرکز امام خمینی (ره) رودسر
نوروزتان همراه با شکفتن بهار آرزوهایتان مبارک باد
    

سخنرانی دکتر ربیعی وزیر کار در مراسم تودیع و معارفه ریاست سازمان فنی و حرفه ای کشور

۱۵ آبان ۱۳۹۶ 875
ربیعی : من خیلی غصه میخورم که چرا نتوانیم با مهارت و افزایش بهره وری کشورمان را توسعه دهیم .آلمان خرد شده و له شده جنگ جهانی از مهارت نیروی انسانیش سر پا آمد.انسانی های بی مهارت به سرعت در تله فقر گرفتار میشوند.اولویت ما مسئولیت مهارت آموزی به دانشگاه یا مهارت آموزی به دانش آموزان نیست .مسئولیت اصلی ما مسئول آموزش قشر ضعیف است.آقای سازگار نژاد نیاز به تکریم ندارد او تنها از این سوی خیابان به آن سوی خیابان رفته است. بنده از او خواهش کردم در این مراسم حضور یابد.یک نفر سفارش آقای پاک سرشت را به بنده نکرده است.خدا را شاهد میگیرم.پاک سرشت انسانی است که سفارش شده نیست او با بنده صحبت کرد و از صحبت های او خوشم آمد.بنده به آقای سازگار نژاد گفتم از نیروهای انسانی سازمان استفاده کند اما مدیران ما از آموزش و پرورش بودند.از همه بچه های المپیاد قدردانم .من از همه بچه های مهارت تقدیر میکنم.نخبه فقط در دانشگاه نیست .امروز 20 میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد.من آرزو دارم آموزش مهارت به روستاها اختصاص یابد. سخنرانی دکتر ربیعی پایان یافت.

ربیعی : من خیلی غصه میخورم که چرا نتوانیم با مهارت و افزایش بهره وری کشورمان را توسعه دهیم .آلمان خرد شده و له شده جنگ جهانی از مهارت نیروی انسانیش سر پا آمد.انسانی های بی مهارت به سرعت در تله فقر گرفتار میشوند.اولویت ما مسئولیت مهارت آموزی به دانشگاه یا   مهارت آموزی به دانش آموزان  نیست .مسئولیت اصلی ما مسئول آموزش قشر ضعیف  است.آقای سازگار  نژاد نیاز به تکریم ندارد او تنها از این سوی خیابان به آن سوی خیابان رفته است. بنده از او خواهش کردم در این مراسم حضور یابد.یک نفر سفارش آقای پاک سرشت را به بنده نکرده است.خدا را شاهد میگیرم.پاک سرشت انسانی است که سفارش شده نیست او با بنده صحبت کرد و از صحبت های او خوشم آمد.بنده به آقای سازگار نژاد گفتم از نیروهای انسانی سازمان استفاده کند اما مدیران ما از آموزش و پرورش بودند.از همه بچه های المپیاد قدردانم .من از همه بچه های مهارت تقدیر میکنم.نخبه فقط در دانشگاه نیست .امروز 20 میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد.من آرزو دارم آموزش مهارت به روستاها اختصاص یابد.
سخنرانی دکتر ربیعی پایان یافت.

ربیعی : من خیلی غصه میخورم که چرا نتوانیم با مهارت و افزایش بهره وری کشورمان را توسعه دهیم .آلمان خرد شده و له شده جنگ جهانی از مهارت نیروی انسانیش سر پا آمد.انسانی های بی مهارت به سرعت در تله فقر گرفتار میشوند.اولویت ما مسئولیت مهارت آموزی به دانشگاه یا   مهارت آموزی به دانش آموزان  نیست .مسئولیت اصلی ما مسئول آموزش قشر ضعیف  است.آقای سازگار  نژاد نیاز به تکریم ندارد او تنها از این سوی خیابان به آن سوی خیابان رفته است. بنده از او خواهش کردم در این مراسم حضور یابد.یک نفر سفارش آقای پاک سرشت را به بنده نکرده است.خدا را شاهد میگیرم.پاک سرشت انسانی است که سفارش شده نیست او با بنده صحبت کرد و از صحبت های او خوشم آمد.بنده به آقای سازگار نژاد گفتم از نیروهای انسانی سازمان استفاده کند اما مدیران ما از آموزش و پرورش بودند.از همه بچه های المپیاد قدردانم .من از همه بچه های مهارت تقدیر میکنم.نخبه فقط در دانشگاه نیست .امروز 20 میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد.من آرزو دارم آموزش مهارت به روستاها اختصاص یابد.
سخنرانی دکتر ربیعی پایان یافت.
ربیعی : من خیلی غصه میخورم که چرا نتوانیم با مهارت و افزایش بهره وری کشورمان را توسعه دهیم .آلمان خرد شده و له شده جنگ جهانی از مهارت نیروی انسانیش سر پا آمد.انسانی های بی مهارت به سرعت در تله فقر گرفتار میشوند.اولویت ما مسئولیت مهارت آموزی به دانشگاه یا   مهارت آموزی به دانش آموزان  نیست .مسئولیت اصلی ما مسئول آموزش قشر ضعیف  است.آقای سازگار  نژاد نیاز به تکریم ندارد او تنها از این سوی خیابان به آن سوی خیابان رفته است. بنده از او خواهش کردم در این مراسم حضور یابد.یک نفر سفارش آقای پاک سرشت را به بنده نکرده است.خدا را شاهد میگیرم.پاک سرشت انسانی است که سفارش شده نیست او با بنده صحبت کرد و از صحبت های او خوشم آمد.بنده به آقای سازگار نژاد گفتم از نیروهای انسانی سازمان استفاده کند اما مدیران ما از آموزش و پرورش بودند.از همه بچه های المپیاد قدردانم .من از همه بچه های مهارت تقدیر میکنم.نخبه فقط در دانشگاه نیست .امروز 20 میلیارد تومان به ما اختصاص داده شد.من آرزو دارم آموزش مهارت به روستاها اختصاص یابد.
سخنرانی دکتر ربیعی پایان یافت.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است