مرکز امام خمینی (ره) رودسر
امام محمد باقر ( ع ):  هیچکس از گناهان سالم نمی ماند، مگر اینکه زبانش را نگه دارد    

انعقاد تفاهمنامه همکاری اداره فنی و حرفه ای و اداره زندان های شهرستان رودسر

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 14

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است