مرکز امام خمینی (ره) رودسر
هفته مشاغل گرامی باد    

آموزش های فنی و حرفه ای چه ویژگی هایی دارد؟

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 68

برخی از بارزترین مشخصات و ویژگی های این آموزش ها به طور خلاصه  عبارتند از :
ایجاد توان کار و احراز شغل در کارآموزان
کوتاه مدت و موثر بودن دوره آموزشی
رفع نیاز واحدهای تولیدی و خدماتی به نیروهای ماهر و متخصص در حد انجام کارهای خاص
ایجاد روحیه اعتماد به نفس در جوانان و آموزش دیدگان
ایجاد امید به زندگی آینده و ترسیم چشم انداز شغلی مطمن
افزایش سطح بهره وری از فعالیت های اقتصادی
حفظ منافع و منابع ملی
کارآئی و مفید بودن
تسریع ارتقا شخصیت کارآموزان و القا قدرت و توان کارهای تخصصی که منجر به تقویت بینش آگاهی و... خواهد شد.
اثرمستقیم برافزایش تولیدات و رشد تولیدا ناخالص ملی
افزایش سطح ارائه کیفی خدمات و نیر تامین زیر ساخت های صادراتی
کاهش هزینه ها در تولید محصولات و خدمات و افزایش سطح زندگی افراد جامعه
کشف استعداد ها و قابلیت های انسانی
تولید ارزش افزوده بیشتر و اثر مستقیم در سرعت تحقق اهداف و سیاست های ملی
و بسیاری موارد دیگر....

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است