مرکز امام خمینی (ره) رودسر
هفته مشاغل گرامی باد    

استخدام جدید در راه است

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 96

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت
امسال و با برگزاری 2 آزمون استخدامی 30 هزار نیروی جدید جذب سازمان ها و نهادهای دولتی در سراسر کشور خواهند شد.
این تعداد نیروی جدید طی 2 مرحله  برگزاری آزمون عمومی استخدامی جذب خواهند شد.
در آزمون اول که امروز برگزار شد اکثریت در آموزش و پرورش جذب خواهند شد
و در آزمون دوم که در پاییز برگزار می شود اکثریت در وزارت بهداشت جذب خواهند شد که جمعا در سال 96 مجموع استخدام به 30 هزار نفر خواهد رسید
در آزمون اول 12 هزار نفر  و در آزمون دوم حدود 14 هزار نفر دیگر جذب و دستگاه های اجرایی دولتی خواهند شد و علاوه بر این ها بعضی از دستگاه های اجرایی نیز مجوزهای استخدامی دریافت کرده اند مانند وزارت نفت  و برخی دستگاه های دیگر که حدود 4000 نفر نیز از این طریق با آزمونهای اختصاصی جذب خواهند شد.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است