مرکز امام خمینی (ره) رودسر
 013-42629841   شماره تلفن  جهت ارتباط با  اداره آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رودسر
    

شرایط دریافت بیمه بیکاری

۱۴ مرداد ۱۳۹۶ 90

مشمول قانون کار و تامین اجتماعی باشند
به صورت غیر ارادی از کار اخراج شده باشند
تبعه کشورهای خارجی نباشند
مستمری بگیر، بازنشسته ویا از کارافتاده کلی نباشند
بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند
بیمه شدگانی ک به علت بروز حوادث غیر متقربه بیکار می شوند برای دریافت مقرری بیمه بیکاری ، نیاز به داشتن حداقل سابقه پراخت حق بیمه ندارند و حتی اگر در روز اول کار براثر این حوادث بیکار شوند میتوانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است