مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه کارگاه برق صنعتی پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه برق صنعتی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

برق صنعتي درجه 2 و مونتاژ كار و نصاب تابلوهاي برق

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
علی کریمی
کارشناسی
علی کریمی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه