مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه کارگاه اتومکانیک درجه 2 پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه اتومکانیک درجه 2 استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
مراد افتخاری
کارشناسی
مراد افتخاری

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه