مرکز خاتم الانبیاء املش
ما کرونا را شکست میدهیم
    

سمپاشی مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال

۲۷ اسفند ۱۳۹۸ 23
سمپاشی مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال
طبق مشاوره وراهنمایی با کارشناسان بهداشت ودر مان شهرستان ماسال ، کلیه محوطه وامور اداری مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال سمپاشی گردید تا از نشست احتمالی ویروس کرونا جلوگیری بعمل آید که اینکار در راستای سلامت همکاران اجرا گردید.

سمپاشی مرکز آموزش فنی حرفه ای ماسال

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است