مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه فناوري اطلاعات پیش ثبت نام

در کارگاه فناوري اطلاعات استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

فناوري اطلاعات

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
آيدا شمالي
آيدا شمالي

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه