مرکز خاتم الانبیاء املش
عید سعید فطر مبارک باد    

کارگاه معماري پیش ثبت نام

در کارگاه معماري استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

معماري

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
رقيه نوروزي
رقيه نوروزي

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه