مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

کارگاه کارگاه گرافیک پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه گرافیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

طراحی 1 - رنگ شناسی - گرافیک رایانه

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
آقای شاهرخ زاده
آقای شاهرخ زاده

تجهیزات موجود در کارگاه

10 عدد رایانه
یک عدد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

گرافیک رایانه