مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
6 مرداد روز ملی کارآفرینی و آموزشهای فنی و حرفه ای گرامی باد
    
   رشت -بلوار شهید انصاری بعد از راهنمایی و رانندگی- خیابان مهارت - مرکز آموزش مهارتهای پیشرفته گیلان 
    

دستورالعمل انتقال و واگذاری آموزشگاههای آزاد

۲۴ تیر ۱۳۹۸ 392

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است