مرکز خاتم الانبیاء املش

به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی لوشان خوش آمدید

    

کارگاه اتومکانیک پیش ثبت نام

در کارگاه اتومکانیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تعمیرکار اتومبیل های بنزینی درجه 2- اره و دریل کار

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه