مرکز خاتم الانبیاء املش

به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید رجایی لوشان خوش آمدید

    

جلسه

۲۴ آبان ۱۳۹۶ 402
جلسه
تشكيل اولين جلسه شوراي مهارت

جلسه شوراي مهارت در مورخه 14/8/96 در دفتر فرمانداري رودبار تشكيل گرديد : پس از تلاوتي چند از كلام الله مجيد ،فرماندار رودبار جناب آقاي مهندس مير غضنفري ضمن عرض خوش آمد گويي وتبريك روز فرهنگ عمومي به مدير كل ومعاونين وروساي مراكز لوشان ومنجيل موارد ذيل را بيان داشتند:براي اشتغال داشتن مهارت لازم مي باشد وارتقاء آن در داشتن مسئوليت بيسار مهم است مجموعه فني وحرفه اي سالهاست كه در رفع نواقص مهارت فعاليت مينمايد بخصوص براي جوانان و اشتغال آنان باتوجه به آماده سازي وبستر مناسب در مراكز فني وحرفه اي دولتي وبخش خصوصصي خيلي از افراد مقاصد اقتصادي را دنبال مي نمايند . سپس آقاي عطايي پور مدير كل محترم ضمن عرض تسليت بمناسبت اربعين حسيني درخصوص شوراي مهارت بيان فرمودند: الزام به آموزشهاي مهارتي بصورت مادام العمر در هرزمينه موضوع جهاني است واز طرف يونسكو نيز شاخصهايي را براي بيسوادي جامعه تعيين شده است. در سطح كشور سازمان آموزش فني وحرفه اي مجموعه آموزشهايي را ارائه مي دهد كه جزء دوره هاي بين المللي ميباشد  بين المللي است كشور ما كشور ويژه اي است كه براساس شرايط اجتماعي دو رسالت ويژه را دارا ميباشيم 1-افزايش سطح مهارتي نيروي كار وكارجويان2-سنجش بخش مهارتي نيروي كار.جهت ارتقاء و توسعه مهارت مراكز دولتي وآموزشگاه هاي بخش خصوصي استفاده مي نماييم ومحور برنامه ها سفارش پذيري آموزشي ميباشدواز طرف وزير محترم كار 2 برنامه دوازدهم ابلاغ شده است كه مربوط به فني وحرفه اي ميباشد:1-غني سازي نيروي انساني 2-كاهش آسيب هاي اجتماعي كه بحث تشكيل شوراي مهارت نيز توسط دكتر ربيعي اعلام شده است كه يكي از اهداف دولت وسازمان شكوفايي بخش خصوصصي ميباشد كه در اين راستا شوراي مهارت مي تواند نقش موثري داشته باشد سپس آقاي قدرت پور معاون محترم آموزشي نسبت به احصاء وهم افزايي ادارات وهمچنين حذف آموزشهاي موازي توسط سازمانهاي ديگرواجراي آموزش توسط بخش خصوصي فني وحرفه اي ،كه با سرمايه گذاري شخصي نسبت به آموزش فعاليت دارد صورت ميپذيرد.درپايان فرماندار شهرستان نسبت به جمع بندي مطالب اقدام نمود وانتظار خروجي مناسب از تشكيل جلسه شوراي مهارت را خواستار شدند.

جلسه جلسه

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است