مرکز خاتم الانبیاء املش

کارگاه پرورش ماهیان گرمابی پیش ثبت نام

در کارگاه پرورش ماهیان گرمابی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

پرورش ماهیان گرمابی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
غلامرضا بابائی
کارشناسی
غلامرضا بابائی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه