موسسات کارآموزی آزاد
آموزش های مهارتی هدفمند و اثربخش؛ ضامن توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار
    

سومین کنفرانس ملی کارآفرینی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸ 117

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد سومین کنفرانس ملی کارآفرینی را با هدف گردهم آوردن محققان حوزه کارآفرینی و کسب وکارهای نوین برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در این زمینه برگزار نماید. مدل­های آموزش کارآفرینی در دانشگاه­ها، توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان و اعضای هیات علمی، توانمندسازی دانشجویان و ارتقای مهارت‌ها و قابلیت‌های کارآفرینانه آنها، نحوه استفاده و تعامل با بخش خصوصی در جهت توسعه کسب‌ و کارهای نوین و دانش‌بنیان و بررسی الگوها و مدل‌های بین‌المللی در ارتباط با توسعه نوآوری و کارآفرینی از مهمترین اهداف این کنفرانس است.

از همه اساتید، دانشجویان، متخصصین و دست اندرکاران مرتبط دعوت می نماییم تا با ارسال مقالات علمی و پژوهشی خود با محورهای ذکر شده ما را در برگزاری هرچه بهتر این برنامه یاری رسانند .

زمان برگزاری:‌

۳ و ۴ دی ماه ۱۳۹۸

جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت کنفرانس مراجعه فرمایید.


سومین کنفرانس ملی کارآفرینی