موسسات کارآموزی آزاد
ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و ترویج مهارت های فنی و حرفه ای    

کارگاه آموزشی

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 42

کارگاه آموزشی اقتصاد خانواده و کسب و کارهای خانگی

در راستای برنامه های آموزشی توانمندسازی بانوان، کارگاه آموزشی شروع کسب و کارهای خانگی و مدیریت اقتصاد خانواده در محل سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی شامل خانواده طلاب حوزه علمیه گیلان، در جهت ایجاد و تثبیت انگیزه آغاز کسب و کار کوچک خانگی و روش های برنامه ریزی مالی و آشنایی با کارافرینان برتر استان در این دوره شرکت نمودند.
محمدرضا یوسف پور، مسئول واحد اشتغال و کارآفرینی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان، ضمن اشاره به اهمیت شناسایی و ارزیابی فرصت های کسب و کار خانگی، ویژگی های یک فرصت خوب کسب و کار شامل تقاضای واقعی در بازار، بازگشت سرمایه، رقابتی بودن و در دسترس بودن منابع و مهارت ها را برشمرد و دو.ره های آموزشی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گیلان را معرفی نمود.
هادی صمدی، سرپرست مرکز ارتقای مهارت آموزش فنی و حرفه ای حسن رود انزلی، ضمن اشاره به اهمیت آموزش های مهارتی در توانمند سازی بانوان جهت راه اندازی کسب و کار های کوچک، به اقدامات این مرکز در ارایه آموزش های هدفمند و اشتغالزا اشاره کرد.
در ادامه دو نفر از مهارت آموختگان کارآفرین آموزش فنی و حرفه ای گیلان، به بیان تجربیات خود پرداختند.
خانم فیروزه صدیقی، مسئول آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای نقش هستی، کارآفرین برتر در تولید فرش دستباف و تابلو فرش، ضمن بیان تجربیات خود در شروع کسب و کار و کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای بانوان ، رمز موفقیت مهارت آموختگان را فعالیت در قالب تشکل های بانوان مهارت آموخته و فعالیت در قالب کار تیمی و ارتباط مستمر آنان با مربیان ، کارآفرینان و فعالین بازار کار ذکر نمود.
خانم مریم نصرتی، مدیر آموزشگاه آزاد خانه مد، کارآفرین برتر فعال در حوزه طراحی و دوخت لباس، در خصوص فعالیت های خود در ارایه آموزش های خیاطی و طراحی لباس پرداخت و اشاره کرد که مهارت آموختگان باید در کنار آموزش های مهارتی، با شرایط تولید و بازار کار آشنا شوند و این آموزشگاه، امکان ایجاد ارتباط بین مهارت آموختگان و واحدهای تولیدی مرتبط را فراهم می کند.

کارگاه آموزشی کارگاه آموزشی