موسسات کارآموزی آزاد
ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و ترویج مهارت های فنی و حرفه ای    

کارگاه آموزشی

۲۵ اسفند ۱۳۹۷ 54

کارگاه آموزشی تدوین طرح کسب و کار

در راستای اجرای شیوه نامه طرح مشترک آموزش مربیان کشور منعقد شده بین مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان ، دوره " آشنایی با طرح های کسب و کار " در استان گیلان اجرا شد .
 خیل عظیم پروژه های سرمایه گذاری در قالب طرح های بزرگ و یا طرح های متوسط و کوچک کسب و کار ( SMEs ) ، در صورتی می تواند راه گشای ایجاد و توسعه اشتغال استان گردد که هوشمندانه مدیریت گردد ، مطالعات امکان سنجی و تمام فرآیندهای کسب و کار پیش از اجرای طرح لحاظ شود تا انحرافات و خطاها در مسیر اجرای طرح به حداقل ممکن تنزل یابد .
 طرح کسب و کار به عنوان ابزاری برای پیش بینی و مدیریت بهتر کسب و کارهای موجود و یا جدید است که از طریق توجه به اولویت ها ، نظارت و ارزیابی پیشرفت کار و کمک به دستیابی اهداف از پیش تعیین شده صورت می گیرد . این طرح حاوی گزارشی دقیق در خصوص تولیدات یا خدمات شرکت ، روشهای تولید ، بازار و مشتریان ، راهبرد بازار یابی ، منابع انسانی ، منابع تامین مالی طرح و نحوه استفاده از آنها می باشد .
 واحد اشتغال و کار آفرینی برنامه هدفمندی برای مشاوره و آموزش تدوین طرح کسب و کار به متقاضیان راه اندازی کسب و کارهای کوچک و خانگی دارد .