موسسات کارآموزی آزاد
ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و ترویج مهارت های فنی و حرفه ای    

ارتباط با واحد

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ 116

طریقه ارتباط با واحد اشتغال و کار آفرینی

آدرس : رشت بلوار شهید انصاری خیابان مهارت مرکز شماره 2 شهید باهنر رشت واحد اشتغال و کار آفرینی
تلفن تماس : 33723394
پیش شماره : 013
omla2211@gmail.com