موسسات کارآموزی آزاد
ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و ترویج مهارت های فنی و حرفه ای    

همکاران واحد اشتغال و کار آفرینی اداره کل

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ 198

مشخصات فردیمحمد رضا یوسف پور

 مسئول واحد  اشتغال و کار آفرینی 
اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
======================================امید لشکری فر

کارشناس واحد اشتغال و کار آفرینی