موسسات کارآموزی آزاد
ششم مرداد، روز ملی کارآفرینی و ترویج مهارت های فنی و حرفه ای    

تفاهم نامه ها

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ 296
تفاهم نامه های منعقد شده با ادارات و ارگانهای دیگر

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است