مرکز خاتم الانبیاء املش
    شماره تلفن های مرکز : 01344522601- 01344524850     
    

شماره تماس مستقیم واحد های مرکز آموزش فنی و حرفه ای بندرانزلی

۱ تیر ۱۳۹۶ 124

دفتر رییس مرکز:01344522601
دفتر آزمون و ارزشیابی: 01344531785
دفتر آموزش و مشاوره:01344531786
دفتر آموزشگاههای آزاد:01344530214
دفتر مالی:01344530214
دفتر نگهبانی و تلفنخانه:01344524850