مرکز خاتم الانبیاء املش
مرکز شهید با هنر رشت ارائه دهنده آموزش های تخصصی در رشته های صنایع چوب -  نقشه کشی عمران و معماری - برق ساختمان و تاسیسات می باشد    

کارگاه رنگ کاری چوب پیش ثبت نام

در کارگاه رنگ کاری چوب استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

رنگ کاری چوب درجه 1 و 2

مشخصات مربی / مربیان :

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه