مرکز خاتم الانبیاء املش
مرکز شهید با هنر رشت ارائه دهنده آموزش های تخصصی در رشته های صنایع چوب -  نقشه کشی عمران و معماری - برق ساختمان و تاسیسات می باشد    

کارگاه صنعت ساختمان پیش ثبت نام

در کارگاه صنعت ساختمان استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

کلیه رشته های مرتبط

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
اسماعیل نظر محمدی
کارشناسی ارشد
اسماعیل نظر محمدی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه