مرکز خاتم الانبیاء املش

                        تاریخ ثبت نام آزمونهای تفاهمنامه و صنعت ساختمان : 1396/05/31 لغایت 1396/06/07    

کارگاه کارگاه اتومکانیک پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه اتومکانیک استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

 تعمیر کار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2
 اره کار و دریل کار

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
بهزاد شمسی
بهزاد شمسی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه