مرکز خاتم الانبیاء املش

ثبت نام و آموزش رایگان در کارگاههای آموزشی مرکزشهید اشجعی آستارا  

 

           تاریخ ثبت نام آزمونهای تفاهمنامه و صنعت ساختمان : 1396/07/11 لغایت 1396/07/18
    

کارگاه کارگاه صنعت ساختمان پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه صنعت ساختمان استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

کارگر عمومی بنای سفت کار درجه 3
 کمک بنای سفت کار درجه 2
 بنای سفت کار درجه 1
 نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
صادق نظمی
لیسانس
صادق  نظمی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه