مرکز خاتم الانبیاء املش

    

آیا می دانید  کلیه آموزشهای مهارتی  در کارگاههای آموزشی مرکزشهید اشجعی آستارا بصورت رایگان برگزار می گردد


 
          تاریخ ثبت نام آزمونهای تفاهمنامه و صنعت ساختمان : 1398/03/04لغایت 1398/03/09
    

کارگاه کارگاه صنعت ساختمان پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه صنعت ساختمان استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

کارگر عمومی بنای سفت کار درجه 3
 کمک بنای سفت کار درجه 2
 بنای سفت کار درجه 1
 نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
صادق نظمی
لیسانس
صادق  نظمی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه