مرکز خاتم الانبیاء املش

    

آیا می دانید  کلیه آموزشهای مهارتی  در کارگاههای آموزشی مرکزشهید اشجعی آستارا بصورت رایگان برگزار می گردد


 
          تاریخ ثبت نام آزمونهای تفاهمنامه و صنعت ساختمان : 1398/03/04لغایت 1398/03/09
    

کارگاه کارگاه لوازم خانگی پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه لوازم خانگی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

 تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 2 (کار و دانش).
 : تعمیرکار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه 1 (کار و دانش)

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
سعید سرودی پور
سعید  سرودی پور

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه