مرکز خاتم الانبیاء املش

    

آیا می دانید  کلیه آموزشهای مهارتی  در کارگاههای آموزشی مرکزشهید اشجعی آستارا بصورت رایگان برگزار می گردد


 
          تاریخ ثبت نام آزمونهای تفاهمنامه و صنعت ساختمان : 1398/03/04لغایت 1398/03/09
    

کارگاه کارگاه تاسیسات پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه تاسیسات استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

 لوله کش و نصاب تجهیزات بهداشتی درجه 1
 لوله کش و نصاب تجهیزات بهداشتی درجه 2
 تعمیرکار آبگرمکن دیواری

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
جعفر سلمانی
فوق لیسانس
جعفر  سلمانی

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه