مرکز خاتم الانبیاء املش

    

آیا می دانید  کلیه آموزشهای مهارتی  در کارگاههای آموزشی مرکزشهید اشجعی آستارا بصورت رایگان برگزار می گردد


 
          تاریخ ثبت نام آزمونهای تفاهمنامه و صنعت ساختمان : 1398/03/04لغایت 1398/03/09
    

کارگاه کارگاه برق صنعتی پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه برق صنعتی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مونتاژ کار و نصاب تابلو های برق
برقکار صنعتی درجه2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
امیر عیسی زاده
لیسانس
امیر  عیسی زاده

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه