مرکز خاتم الانبیاء املش

    

آیا می دانید  کلیه آموزشهای مهارتی  در کارگاههای آموزشی مرکزشهید اشجعی آستارا بصورت رایگان برگزار می گردد


 
            
    

کارگاه کارگاه برق صنعتی پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه برق صنعتی استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

مونتاژ کار و نصاب تابلو های برق
برقکار صنعتی درجه2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
امیر عیسی زاده
لیسانس
امیر  عیسی زاده

تجهیزات موجود در کارگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه