مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

کارگاه کارگاه بازرسی جوش پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه بازرسی جوش استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

بازرس جوش ، بازرس فنی جوش ، آشکارسازی عیوب جوشکاری با مایعات نافذ

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمد خلیلی پرور ماکلوانی
کارشناسی جوش
m.khaliliparvar@gmail.com
محمد خلیلی پرور ماکلوانی

تجهیزات موجود در کارگاه

دستگاه التراسونیک ، ست اسپری مایعات نافذ ، ست اسپری ذرات مغناطیسی ،چراغ ماورا بنفش ، انواع گیج های بازرسی جوش ، دستگاه جوشکاری ، انواع تست بلوک های بازرسی

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

بازرسی جوش به شخصی اطلاق می شود که با توجه به استانداردها و کدها به بررسی فرآیند تولید ، ساخت ،راه اندازی و نگهداری سازه ها (خطوط لوله ، پتروشیمی ،ساخت پل ها و ...) پرداخته و آنها را از نظر فنی تایید می نماید. کارگاه بازرسی جوش مرکز شهید انصاری در سال 91 تاسیس شد و تاکنون 700 نفر از نیروهای فنی را به بازار کار معرفی نموده است.