مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

کارگاه کارگاه جوشکاری پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه جوشکاری استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

جوشکار سازه های فلزی با فرایند SMAW

جوشکاری تحت پوشش گاز محافظ آرگون TIG

عیب یاب قطعات صنعتی با آزمونهای غیر مخرب RT. UT . PT . MT

بازرسی قطعات صنعتی به روش چشمی

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمد نژاد ابراهیمی
کارشناسی مکانیک
nejhadebrahimi@yahoo.com
محمد نژاد ابراهیمی

تجهیزات موجود در کارگاه

رکتیفایر های 500P گام الکتریک

رکتیفایر KTS 600  خزر ترانسفو

رکتیفایر های AC/DC  TIG  

دستگاه برش پلاسما (دستی و ریلی)

تجهیزات برش هوا گاز(دستی و ریلی)

دستگاه جوش GMAW

اره نواری جهت برش قطعات

دستگاه جوش Stud welding

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه