مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

کارگاه کارگاه شبکه پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه شبکه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

تکنسین عمومی شبکه - NetWork

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
کیوان فرجی سینا
کارشناسی ارشد الکترونیک
کیوان فرجی سینا
ایمان محمدپور
کارشناسی ارشد الکترونیک
iman1317@gmail.com
ایمان محمدپور

تجهیزات موجود در کارگاه

20عدد رایانه
یک عد دیتا پروژکتور

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه

تکنسین عمومی شبکه