مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

کارگاه کارگاه فرز 18 ماهه پیش ثبت نام

در کارگاه کارگاه فرز 18 ماهه استانداردهای زیرآموزش داده می شود:

حرفه های آموزشی :

فرزکار 18 ماهه و فرز درجه 2

مشخصات مربی / مربیان :

نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
پست الکترونیک
محمدرضا شادمانی
کارشناسی ارشد مکانیک
a.shadi.75@gmail.com
محمدرضا شادمانی

تجهیزات موجود در کارگاه

ماشین فرز 8 دستگاه
ماشین تراش 1 دستگاه
اره نواری 1 دستگاه

تصاویر کارگاه

معرفی کارگاه


کارگاه فرزکاری طرح 18ماهه(فرزکاری تخصصی) از سال 1370 تأسیس و شروع به آموزش تراشکاری نموده است و بالغ بر  600 نفر را آموزش های تخصصی براساس استاندارد داده و وارد بازار کار نموده است.

فرزکار ممتاز(18ماهه) کسی است که بتواند از عهده فلز کاری مقدماتی،نقشه کشی،مواد شناسی ،تراشکاری،فرزکاری،سنگ زنی،جوشکاری با برق و گاز،لحیم کاری،برق مقدماتی،خواندن کاتالوگ فنی،فرزکاری تخصصی و رعایت قانون کار  برآید.

فرزکار درجه (2) کسی است که بتواند از عهده فلزکاری،نقشه کشی ونقشه خوانی،جوشکاری با قوس الکتریکی،فرزکاری قطعات مکعبی و کلیه چرخ دنده های درج شده در استاندارد و سرویس ماشین آلات مربوطه برآید.