مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

نشست صمیمانه ریاست و معاونت با مربیان و کارکنان مرکز

۲۴ دی ۱۳۹۷ 153

در تاریخ 1397/10/12 نشستی صمیمانه بین ریاست ، معاونت و همکاران محترم مرکز صورت گرفت. در این نشست همکاران به بیان نقطه نظرات خود در خصوص بهبود عملکرد مرکز پرداختند.در پایان جلسه مقرر گردید کارگروهی تخصصی جهت بررسی مشکلات و موانع موجود و ارائه راهکار تشکیل گردد.

نشست صمیمانه ریاست و معاونت  با مربیان و کارکنان مرکز نشست صمیمانه ریاست و معاونت  با مربیان و کارکنان مرکز

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است