مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

حذف استاندارد هاي ICDL درجه ١ و ٢ از پرتال

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ 254

حذف استاندارد هاي ICDL درجه ١ و ٢ از پرتال

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است