مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

آزمون هشتمين دوره سرباز مربي در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه سال 96

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 99
آزمون هشتمين دوره سرباز مربي در روز چهارشنبه  دوم اسفند ماه سال 96

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است