مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

آزمون هشتمين دوره سرباز مربي در روز چهارشنبه دوم اسفند ماه سال 96

۲۳ بهمن ۱۳۹۶ 356
آزمون هشتمين دوره سرباز مربي در روز چهارشنبه  دوم اسفند ماه سال 96

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است