مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

برنامه سال ١٣٩٧ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص جذب سرباز مربي

۱۰ دی ۱۳۹۶ 503
برنامه سال ١٣٩٧ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص جذب سرباز مربي

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است