مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    
آیا می دانید کلیه دوره های آموزشی این مرکز به صورت رایگان برگزار می گردد؟ آیا می دانید شما جویندگان کار در کلیه مقاطع تحصیلی می توانید با حضور در آموزشهای رایگان کلیه دپارتمان های مرکزجهت دستیابی به اشتغالی مولد و پویا در راستای برند تحصیلی خود گامهائی موثر بردارید؟  
    

برنامه سال ١٣٩٧ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص جذب سرباز مربي

۱۰ دی ۱۳۹۶ 562
برنامه سال ١٣٩٧ سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در خصوص جذب سرباز مربي

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است