مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان از مرکز شهید انصاری بازدید کردند.

۲۲ آبان ۱۳۹۶ 224

جمعی از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان بهارستان شهر رشت درقالب   بازدید همگانی  ،  از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری بازدید کردند و از نزدیک با تجهیزات و رشته های آموزشی مرکز آشنا شدند.ضمنا بازدید سایر دانش اموزان این دبیرستان در روزهای آتی تا 25 آبان ماه ادامه خواهد یافت.

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان از مرکز شهید انصاری بازدید کردند. دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان از مرکز شهید انصاری بازدید کردند. دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان از مرکز شهید انصاری بازدید کردند. دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان از مرکز شهید انصاری بازدید کردند.

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است