مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز

۲۰ آبان ۱۳۹۶ 323

جمعی از دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان بهارستان شهر رشت درقالب   بازدید همگانی  ،  از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید انصاری بازدید کردند و از نزدیک با تجهیزات و رشته های آموزشی مرکز آشنا شدند.ضمنا بازدید سایر دانش اموزان این دبیرستان در روزهای آتی تا 25 آبان ماه ادامه خواهد یافت.

باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز باردید دانش آموزان دبیرستان بهارستان از کارگاه های مرکز

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است