مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

ششمین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی

۱ مهر ۱۳۹۶ 424
ششمین آزمون الکترونیکی جذب سرباز مربی

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است