مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

درخواست نيروي مهارت ديده از كارآموزان

۳۰ شهریور ۱۳۹۶ 437
درخواست نيروي مهارت ديده از كارآموزان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است