مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

مسابقات آزاد هوشمند سازي ساختمان

۲۰ شهریور ۱۳۹۶ 283
مسابقات آزاد هوشمند سازي ساختمان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است