مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

مسائل مهم در حوزه آموزشهای مهارتی جهت طرح در شوراي اداري استان

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 279
مسائل مهم در حوزه آموزشهای مهارتی جهت طرح در شوراي اداري استان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است