مرکز مهارتهای پیشرفته رشت
***    مقام معظم رهبری : آموزشهای فنی و حرفه ای باید توسعه یابد.    ***
    

مسائل مهم در حوزه آموزشهای مهارتی جهت طرح در شوراي اداري استان

۲۱ مرداد ۱۳۹۶ 70
مسائل مهم در حوزه آموزشهای مهارتی جهت طرح در شوراي اداري استان

تاکنون نظری برای این مطلب ثبت نگردیده است